Union Européenne des Arabisants et Islamisants
الرابطة الأوروبیة للدراسات العربیة والإسلامیة

Union Europeenne des Arabisants et Islamisants (UEAI) jest prestiżową organizacją europejskich naukowców zajmujących się studiami arabistycznymi i islamistycznymi. UEAI została założona w 1962 roku i stała się szeroką platformą akademicką wymiany myśli w zakresie studiów arabistyczno-islamistycznych w całej Europie. Obecnie organizacja liczy ponad 200 członków reprezentujących większość krajów europejskich.

Union Europeenne des Arabisants et Islamisants jest organizacją apolityczną i niedochodową (non profit) przywiązaną do idei współpracy akademickiej w Europie i poza nią w zakresie studiów i badań nad językami, historią, kulturą i religią świata arabsko-muzułmańskiego. Ponadto, współpraca z uczonymi i instytucjami akademickimi z krajów arabskich ma ogromne znaczenie dla UEAI. Cykliczne kongresy naukowe organizowane przez UEAI, co 2 lata, w różnych krajach europejskich charakteryzują się szerokim spektrum tematycznym i dyskusjami w zakresie studiów arabistyczno-islamistycznych.

Członkami UEAI są głównie naukowcy pracujący w uniwersytetach i instytucjach naukowych w Europie. Równocześnie, UEAI zaprasza też do udziału w konferencjach młodych naukowców, którzy nie są jeszcze członkami UEAI, ale chcą przedstawić wyniki swoich badań.

Union Europeenne des Arabisants et Islamisants jest zarządzana przez Komitet Wykonawczy (Executive Committee) kierowany przez Prezydenta i wice-prezydenta  organizacji. Poszczególne kraje są reprezentowane w Radzie Reprezentantów Narodowych (National Representatives).

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.